Algemene voorwaarden Dolcevia.com

Handelsmerkinformatie: Dolcevia is een geregistreerd handelsmerk (registratienummer: 018945098 EUIPO) van Harper-Douglas Max, gevestigd op 10 Rue Blacas, Nice, Frankrijk.

Overzicht

Deze website wordt beheerd door Dolcevia.com - Harper Douglas-MAX. De termen "wij", "ons" en "onze" verwijzen naar Dolcevia.com. Door deze website te bezoeken en/of iets van ons te kopen, stemt u in met de onderstaande algemene voorwaarden. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website gebruikt. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, moet u geen gebruik maken van onze website of diensten.

Hoofdstuk 1 - Online voorwaarden

Door akkoord te gaan met deze gebruiksvoorwaarden, verklaart u dat u ten minste de meerderjarigheidsleeftijd heeft in uw staat of provincie van verblijf. U mag onze producten niet voor illegale of ongeoorloofde doeleinden gebruiken en u mag geen wetten overtreden tijdens het gebruik van onze diensten.

Hoofdstuk 2 - Algemene Voorwaarden

Wij behouden ons het recht voor om diensten aan wie dan ook om welke reden dan ook te weigeren. U begrijpt dat uw inhoud onversleuteld kan worden overgebracht over verschillende netwerken. Het is niet toegestaan om enig deel van onze diensten te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen of exploiteren zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Hoofdstuk 3 - Juistheid, volledigheid en actualiteit van informatie

Wij zijn niet verantwoordelijk voor onjuiste, onvolledige of verouderde informatie op onze website. Het gebruik van informatie op onze website is voor uw eigen risico.

Hoofdstuk 4 - Wijzigingen van diensten en prijzen

De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. We behouden ons het recht voor om diensten te wijzigen of te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Hoofdstuk 5 - Producten en diensten

Bepaalde producten of diensten kunnen exclusief online beschikbaar zijn en kunnen onderhevig zijn aan beperkingen. We kunnen de verkoop van producten of diensten beperken of beëindigen naar eigen goeddunken.

Hoofdstuk 6 - Accountsinformatie

We behouden ons het recht voor om bestellingen te weigeren of te annuleren. U stemt ermee in om nauwkeurige accountinformatie te verstrekken en deze bij te werken indien nodig.

Hoofdstuk 7 - Optionele Tools

We bieden toegang tot tools van derden waarvoor wij geen verantwoordelijkheid dragen. U gebruikt deze tools op eigen risico.

Hoofdstuk 8 - Links van derden

Onze dienst kan inhoud bevatten van derden waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn. We zijn niet aansprakelijk voor schade in verband met het gebruik van derdenmateriaal.

Hoofdstuk 9 - Commentaar van gebruikers, feedback en andere inzendingen

U stemt ermee in dat wij ontvangen opmerkingen kunnen gebruiken en bewerken zonder enige verplichting aan u.

Hoofdstuk 10 - Persoonlijke informatie

Ons Privacybeleid is van toepassing op het verstrekken van persoonlijke informatie via onze website.

Hoofdstuk 11 - Fouten, omissies en onvolkomenheden

Wij behouden ons het recht voor om fouten of omissies te corrigeren en informatie te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Hoofdstuk 12 - Verboden gebruik

Het is verboden onze diensten te gebruiken voor onwettige doeleinden of voor schending van onze voorwaarden.

Hoofdstuk 13 - Afwijzing garanties

Wij garanderen niet dat onze dienst ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn. U gebruikt onze dienst op eigen risico.

Hoofdstuk 14 - Vrijwaring

U stemt ermee in ons en onze partners te vrijwaren van aansprakelijkheid voor claims als gevolg van uw schending van deze voorwaarden.

Hoofdstuk 15 - Onafhankelijkheid

Indien een deel van deze voorwaarden ongeldig wordt bevonden, blijven de overige bepalingen van kracht.

Hoofdstuk 16 - Beëindiging

De verplichtingen die zijn ontstaan voor de beëindiging van deze overeenkomst blijven van kracht na beëindiging. Deze overeenkomst wordt beëindigd door een van de partijen zonder voorafgaande kennisgeving.

Hoofdstuk 17 - Toepasselijk recht

Deze voorwaarden en eventuele aparte overeenkomsten waarbij wij u diensten verlenen, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland.

Hoofdstuk 18 - Wijzigingen in voorwaarden

We behouden ons het recht voor om onze voorwaarden op elk moment te wijzigen.

Hoofdstuk 19 - Contactinformatie

Heb je vragen naam dan contact op via het contact forumulier.

Contactformulier

(Laatst bijgewerkt op 24 februari 2024)

Over dit artikel