Verplichtingen bij binnenkomst in Italië Schengen landen
Verplichtingen bij binnenkomst in Italië Schengen landen
5 of 5 (27 Votes)

Dit zijn de verplichtingen bij binnenkomst in Italië, letterlijk genomen van de website van het Italiaanse Ministerie van Volksgezondheid.  Deze verplichtingen gelden voor eenieder die in de veertien dagen voorafgaand aan haar/zijn aankomst in Italië in een of meer landen verbleef van lijst C is (20 gebieden met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk en Noord-Ierland) of op doorreis is geweest. 

De verplichting bij aankomst Italië

 • Je moet het groene COVID-19-certificaat overleggen dat is afgegeven op grond van wetsdecreet nr. 52 van 22 april 2021 en de EU-verordeningen 2021/953 en 2021/954 (verordeningen inzake het digitale Covid-certificaat van de EU) waarin als een van de voorwaarden wordt vermeld: de voorgeschreven vaccinatiecyclus tegen SARS-CoV-2 gedurende ten minste 14 dagen eerder te hebben voltooid
  of
  genezen zijn van COVID-19 (het certificaat van genezing is 180 dagen geldig vanaf de datum van het eerste positieve test)
  of
  negatief zijn na een moleculaire of antigenische swabtest (PCR) die binnen 48 uur voor binnenkomst in Italië is verricht. Minderjarigen jonger dan 6 jaar zijn vrijgesteld van de test.
 • Vul het Passenger Locator Form in voordat je Italië binnenkomt. Het formulier vervangt de eigen verklaring die bij de vervoerder/luchtvaartmaatschappij wordt ingediend. Zie https://app.euplf.eu/#/

De certificatie betreffende de voltooiing van de vaccinatiecyclus moet betrekking hebben op een van de vier door de Europese Geneesmiddelenbureaus goedgekeurde vaccins: Pfizer-BioNtech, Moderna, Vaxzevria, Janssen (Johnson & Johnson). Zie voor meer informatie de FAQ over Covid-19-vaccins.

De certificaten moeten in een van de volgende talen worden ingediend: Italiaans, Engels, Frans of Spaans.

Er gelden beperkingen in geval van doorreis door of verblijf in landen van lijst D en/of lijst E gedurende de 14 dagen voorafgaand aan binnenkomst in Italië. (zie de volgende pagina voor de lijsten)

Ontheffingen

Op voorwaarde dat je geen COVID-19-symptomen hebt en je hebt het PLF (Passenger Locator Form) ingevuld, zijn er specifieke uitzonderingen op de bovenstaande verplichtingen *:
(artikel 51, lid 7, onder a), b), c), f), g), l), m), n) en o), van het ministerieel besluit van 2 maart 2021.

Een opsomming van deze uitzonderingen:

 • aan de bemanning van het vervoermiddel
 • reizend personeel, dus bijvoorbeeld conducteurs, stewards etc..
 • het verkeer van en naar de in lijst A van bijlage 20 genoemde staten en gebieden
 • iedereen die Italië binnenkomt voor een periode van ten hoogste 120 uur (5 dagen), aantoonbaar in verband met werk, gezondheid of absolute urgentie, aanwezig moet zijn, met de verplichting om na afloop van die periode het nationale grondgebied onmiddellijk te verlaten of, in gebreke daarvan, de periode van quarantaine onder toezicht in acht te nemen
 • iedereen die zich met particuliere middelen op het Italiaanse grondgebied begeeft, voor een periode van ten hoogste 36 uur, met de verplichting om na afloop van die periode het nationale grondgebied onmiddellijk te verlaten of, bij gebreke daarvan.de periode van quarantaine onder toezicht in acht te nemen
 • grensarbeiders die om werkverplichtingen het nationale grondgebied binnenkomen en verlaten
 • aan personeel van vennootschappen die in Italië hun hoofdzetel of een kantoor hebben, voor reizen naar het buitenland, bovendien voor aantoonbare werkverplichtingen van ten hoogste 120 uur
 • ambtenaren en personeelsleden van de Europese Unie of van internationale organisaties, diplomaten, administratief en technisch personeel van diplomatieke missies, consulaire ambtenaren en personeelsleden, militair personeel, met inbegrip van degenen die terugkeren van internationale missies en personeel van de politiediensten, personeel van het informatiesysteem voor de veiligheid van de republiek en brandweerlieden bij de uitoefening van hun functie
 • aan scholieren en studenten voor het volgen van een studie in een ander land dan dat van hun woon- of verblijfplaats, waarheen zij dagelijks of ten minste eenmaal per week terugkeren

Lijst C (Nederland en België)

Oostenrijk, België, Bulgarije, Cyprus, Kroatië, Denemarken (met inbegrip van de Faeröer en Groenland), Estland, Finland, Frankrijk (met inbegrip van Guadeloupe, Martinique, Frans Guyana, Réunion, Mayotte en met uitzondering van andere gebieden buiten het Europese vasteland), Duitsland, Griekenland, Ierland, Israël, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland (met uitzondering van de gebieden buiten het Europese continent), Polen, Portugal (met inbegrip van de Azoren en Madeira), Tsjechië, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje (met inbegrip van de gebieden op het Afrikaanse continent), Zweden, Hongarije, IJsland, Noorwegen, Liechtenstein, Zwitserland, Andorra, Monaco.

Lijst A

Vaticaanstad en de Republiek San Marino
Voor deze landen gelden geen beperkingen.

Bekijk hier de originele teksten. https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5411&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto&tab=3