5 of 5 (27 Votes)
Slow Food slaat alarm over gebrek inhoud COP 26 klimaatakkoord
Slow Food slaat alarm over gebrek inhoud COP26 klimaatakkoord

COP26 eindigde met een teleurstellend akkoord, net toen de verwachtingen van het maatschappelijk middenveld, jongeren, inheemse volkeren en allen die door de klimaatnoodsituatie worden getroffen het hoogst waren. Volgens Slow Food is dit bij lange na niet genoeg, gezien de omvang van de noodsituatie.

Het meest ambitieuze doel van het akkoord van Parijs van 2015 - de opwarming van de aarde beperken tot 1,5 graden Celsius boven het pre-industriële niveau - wordt met het akkoord niet bereikt. Het akkoord verwatert ook de verbintenissen over de geleidelijke afschaffing van fossiele brandstoffen en slaagt er niet in de steun aan landen die het hardst door de klimaatverandering worden getroffen, serieus aan te pakken.

Marta Messa, de Italiaanse directeur van Slow Food Europe, zegt hierover het volgende:

We zijn verbijsterd door het gebrek aan ambitie dat uit de inhoud van het akkoord naar voren komt."

Ze voegt eraan toe: "In de context van de VN-besluitvorming is het misschien opmerkelijk dat er een akkoord is bereikt. Maar de inhoud van het akkoord van COP26 is bij lange na niet voldoende gezien de mate van urgentie van de klimaatcrisis. Delegaties verlaten Glasgow met een aarde die koerst naar onomkeerbare schade aan de natuurlijke wereld. Slow Food zal doorgaan met het ontwikkelen van grassroots acties om klimaatverandering aan te pakken, en met het mobiliseren van haar netwerk en burgers wereldwijd om druk uit te oefenen op beleidsmakers om onmiddellijk actie te ondernemen, op lokaal en mondiaal niveau."

Video van de Slow Food Organisatie over klimaat & de voedselindustrie

Volgens Shane Holland, uitvoerend directeur van Slow Food in het Verenigd Koninkrijk, is het ongelooflijk dat er zo weinig aandacht is voor de op één na meest vervuilende sector, het industriële voedselsysteem. COP26 had de weg moeten vrijmaken voor de overgang naar agro-ecologische voedselsystemen, waarvan is aangetoond dat ze koolstof in de grond houden, de biodiversiteit ondersteunen, de vruchtbaarheid van de bodem herstellen en de opbrengsten op lange termijn op peil houden.

Hij voegt hieraan toe. "Zo vormen we een basis voor het voortbestaan van boerderijen en gezonde eetgewoonten voor iedereen. Er kan geen sprake zijn van een echte overgang naar duurzame voedselsystemen zonder een beleid voor financiering van agro-ecologische systemen op basis van bindende doelstellingen, wat volledig ontbreekt in de slotverklaring van COP26".

De Nederlandse Jorrit Kiewik, uitvoerend directeur vanSlow Food Youth Network, kan zijn teleurstelling niet verbergen:

"Deze COP26 was een vergadering die van cruciaal belang was voor mijn generatie. Maar de zogenaamde leiders zijn er niet in geslaagd om ons in de juiste richting te leiden. Ik ben diep geschokt door het gebrek aan wilskracht van de beleidsmakers om de wereld leefbaar te maken voor huidige en toekomstige generaties."

Over dit artikel