5 of 5 (27 Votes)

Als kind werd me uitgelegd dat met Sterven een nog mooiere stad dan Napels werd aangeduid. Omdat alle Italiaanse namen wat me betreft toendertijd als Bargoens klonken, verbaasde het me zeker niet dat er een plaats met die vreemde Nederlandse naam bestond.

Maffia haalt vuilnis op in Napels, meldden diverse kranten. Uit deze headline zou je kunnen opmaken dat de Napolitaanse tak van de familie, de Camorra, een nieuw blad heeft omgeslagen. Niets is minder waar!

De georganiseerde misdaad bloeit als nooit tevoren. Enige tijd geleden had Napels de dubieuze eer om regelmatig op de voorpagina van de wereldpers te verschijnen. Eerst door de schijnbare schaakmat positie waarin de lokale overheden en de bevolking samen met de milieuorganisaties in Napels zich hadden gepositioneerd en waarbij volgens getuigen de door de Camorra beheerste vuilophaaldiensten als lachende derde wegkwamen. Kort daarop een schietpartij waarbij een 14-jarig meisje als levend schild werd gebruikt en door het hoofd werd geschoten bij een ruzie tussen rivaliserende bendeleden. In beide gevallen liep de bevolking uit om te manifesteren tegen de misstanden.

Vedi Napoli e poi Muori.

Als in mijn kinderjaren Napels nog bekend stond als een bezienswaardige stad, is dat intussen aardig veranderd. Ik vraag me af waarin Muori dan wel Napels overtrof. Daarnaast heb ik het plaatsje Muori nooit kunnen vinden om het zelf vast te stellen.

Terug in het vandaag kan men de uitdrukking beter letterlijk nemen. Dank zij het feit dat het mondiale terrorisme vooral het nieuws beheerst de laatste tijd, wordt er relatief weinig aandacht gegeven aan het eeuwenoude terrorisme van de Maffia. Nu woedt er een stammenoorlog in Napels waarvan een onschuldige teenager het laatste slachtoffer was.

De Camorra in Napels is een van de vier grootste misdaadorganisaties in Italië. Men mag gerust aannemen dat misdaad loont, gezien de opbrengst in de laatste jaren van de vier groten te samen - de Andrangheta in Calabria, de Siciliaanse Casa Nostra, de Sacra Corona Unita in het zuidoosten van Puglia en de Camorra in Napels - meer dan ‚¬ 43 miljard bedroeg en waarvan men vermoedt dat de steeds machtiger wordende Andrangheta het grootste aandeel in z'n zak steekt.

Eco-Maffia

De laatste jaren heeft de Maffia een nieuwe bron van inkomsten ontdekt naast de handel in drugs en wapens en de wijdvertakte greep op bouwindustrie en bouwmaterialen, bekend uit schandalen van hier en daar in elkaar stortende gebouwen, die vaak met overheidsgeld werden gebouwd door bouwbedrijven met connecties in de Maffia. Hoezeer dit in de Italiaanse cultuur is ingeburgerd blijkt uit een uitspraak van Pietro Lunardi, de minister voor Infrastructuur en Wegenbouw en zelf (hadden we anders verwacht) eigenaar van een bouwbedrijf, in trouwe Berlusconi traditie.

Lunardi was overduidelijk toen hij verklaarde: 'Men moet nu eenmaal samenwerken met de Maffia en de (Napolitaanse) Camorra. Iedereen moet het probleem van de georganiseerde misdaad op z'n eigen manier proberen op te lossen. De Maffia is er altijd geweest, en zal er altijd wel blijven.'

Er werden dan ook vrolijk tienduizenden nieuwe gebouwen neergezet in nationale parken, archeologische gebieden, stranden en andere beschermde natuur- of cultuur monumenten. De regering Berlusconi kondigde vorig jaar een amnestie af voor alle bestaande illegale bouwwerken in de hoop de schatkist wat aan te vullen met onroerend goed belasting. De maatregel had voornamelijk tot gevolg dat er nog meer illegaal gebouwd werd en dat wegens overweldigend succes de amnestie nog een jaartje werd verlengd.

Nieuw is wat in de Italiaanse media de 'eco-maffia' wordt genoemd. Het aantal milieu misdaden nam het afgelopen jaar met 33% toe tot een waarde van ‚¬ 20 miljard volgens milieuorganisatie Legambiente, die een bedrag van ‚¬ 132 miljard noemt voor de afgelopen 10 jaar. In Zuid-Italië is afvallozing big business! Men vermoedt dat 11 miljoen ton afval per jaar illegaal wordt gedumpt en dat daarvan een groot deel uit giftige stoffen bestaat. Verder wordt de eco-maffia beschuldigd van grootschalige handel in beschermde diersoorten en het aansteken van de vele bosbranden gedurende de vorige zomermaanden.

In Napels is de eco-maffia nauw verbonden met het ophalen en dumpen van huisvuil. Maar Italië zou Italië niet zijn als men niet tevens kan wijzen naar de onderlinge meningsverschillen van de betrokken groepen die rollend over straat worden uitgevochten en waarvan de Camorra dankbaar gebruik maakt. Plaatselijk bestuur, inwoners en milieuorganisaties kunnen het namelijk niet eens worden over de plaatsing van nieuwe verbrandingsinstallaties. Het 'niet-in-mijn-achtertuin' argument wordt hoog uitgespeeld.

Het afvalprobleem is een al jaren bekend fenomeen. De dumpplaatsen rondom de stad zijn overvol en terwijl vorig jaar nog een oplossing werd gevonden door het afval naar noord Italiaanse afvalverwerkingsfabriek te vervoeren, hebben de Noord-Italiaanse het dit jaar af laten weten, met de bekende gevolgen. Na twee weken kon je de Vesuvius bijna niet meer zien vanwege de bergen rotzooi, de Napolitaan liep met maskers voor hun gezicht en scholen werden gesloten.

Bovendien werd er een 'Commissaris voor Afval in Napels' geïnstalleerd, die een oplossing moest zoeken en intussen zou het afval per trein naar Duitsland worden vervoerd, ware het niet dat boze inwoners spontaan op de spoorbaan gingen zitten.

De Camorra intussen speelt een noodzakelijke rol in dit verdeel-en-heers drama. Zij hebben de macht over de ophaaldiensten en dumpen het overtollige afval al jaren in illegale stortplaatsen en dienen vervolgens vervalste documenten in waarbij giftige stoffen als huisvuil wordt geclassificeerd. Daarnaast waren er diverse wijken en voorsteden van Napels waar het afval netjes werd opgehaald gedurende de twee weken durende crisis. Men hoeft niet ver te zoeken wie daar verantwoordelijk voor was.

De crisis is nu over, althans we horen er niets meer over. Ben benieuwd of we in volgende jaren op dezelfde taferelen zullen worden getrakteerd.


Contactgegevens :     Abruzzen

Aanbevolen door Dolcevia.com