Tussen de witte ossen en de ´guardabuoi´
Tussen de witte ossen en de ´guardabuoi´

Huis kopen in Italië

5 of 5 (27 Votes)

Woon je in een kasteel of een villa van 3 miljoen dan hoef je niet verder te lezen. Maar voor al die andere arme sloebers zoals jij en ik, kan deze supersubsidie van 110 % voor renovaties wel eens goed van pas komen, vooral omdat je in principe geen geld op (of onder) tafel hoeft te leggen. En denk nu niet meteen dat de Italiaanse regering zo onaardig zou zijn om niet-Italianen buiten te sluiten, nee hoor, ook buitenlanders kunnen er gebruik van maken.

Maar eerst. “Ah cara signora, dat zijn ´airone guardabuoi´”, zegt de vriendelijke man als ik hem vraag wat dat voor vogels zijn die in het land tussen en op de buoi bianchi (witte ossen) staan. De guardabuoi, in het Nederlands heet dat koereiger, zijn vogels die met de kuddedieren, meestal staande op hun rug meereizen, terwijl ze zoeken naar parasieten en ander ongedierte in de huid waar ze zich mee voeden, een leuk gezicht om dat te zien hier in het noorden van Abruzzo.

Waakvogels

Ze heten ´guardabuoi´, omdat ze ook alarm slaan mocht de kudde bedreigd worden door naderend onheil.
Het zijn fotogenieke vogels met een wit verenkleed, een gele snavel en grijze poten. Tijdens het broedseizoen hebben de volwassen exemplaren nog meer kleurrijke veren, vooral in de nek. Je ziet ze meestal in kolonies van een tiental beesten aan de waterkant, maar ook in geploegde en ingezaaide velden. “Goh, wat bijzonder”, vind ik en probeer ze te fotograferen, prachtig gekleurd tegen een strakblauwe lucht hier op het platteland rond Teramo.

Dit is typisch Italiaans, je praat nooit direct over de zaak waar je voor komt, ik ben mee op werkbezoek want M. moest bij een klant zijn die zijn boerenwoning wil gaan restaureren. Als de beleefdheden en sociale introducties voorbij zijn kan pas het eigenlijke doel van het bezoek ter sprake komen. Samen kijken ze om te zien wat de mogelijkheden zijn om in aanmerking te komen voor de Superbonus 110 %. Eerst wilde hij zijn fattoria aan een ´stranniero´ (buitenlander) verkopen, maar nu er een nieuwe mogelijkheid is om zo goed als gratis zijn huis te laten opknappen, zijn de plannen veranderd.

De boerderij

“Ik wil hier samen met mijn vrouw en zoon en zijn gezin gaan wonen”. Hij moet er om lachen, omdat het een beetje terug naar af is. “In de jaren ‘70 wilden we onder de mensen, niet meer zo geïsoleerd, in een modern appartement gezellig in de stad. Maar nu, u begrijpt het al, met het gevaar van het virus willen we liever meer ruimte hebben voor onze kinderen en kleinkinderen en dichter bij de natuur wonen!”
Hij wil gebruik maken van het herlanceringsbesluit dat half juli door de Senaat werd goedgekeurd en waarbij 110% voor de renovatiekosten om de oude boerderij van zijn ouders te renoveren kunnen worden vergoed. “En”, zegt de boer, “dat is niet mis”!

Ecobonus 110

M. knikt en zegt dat dit inderdaad een goede gelegenheid is om deze rustieke boerderij weer bewoonbaar te maken, of althans de 21ste eeuw in te slepen, er is ruimte genoeg om twee gezinnen comfortabel in te laten wonen. Maar waar hebben we het eigenlijk over? En wat is het verschil met voorgaande subsidies.

Bouwsubsidies waren er al, in het grootste deel van het land zijn de zgn. Eco subsidies het meest gangbaar, deze gelden voor alle energiebesparende maatregelen en verbouwingen zoals betere raamkozijnen, thermische isolatie van de woning, nieuwe verwarmingsketel, installatie van zonneenergie-systemen en opladen van elektrische voertuigen. De andere subsidie heette de Sismabonus en was speciaal voor renovatie en aardbevingbestendig maken van gebouwen.

Bibi en M

Super bonus 110%, hoe het werkt

Het doel van de Superbonus is om een grotere aftrek te verlenen aan verbouwingen die aanzienlijke energiebesparingen en veiligheid kunnen bereiken. Maar het verschil ligt in de financiering. Vroeger werkten de subsidies met een belastingaftrek systeem, een bedrag wat over 10 jaar kon worden terugverdiend door een mindering op een belastingaanslag.
In het nieuwe systeem kan de belastingplichtige, in plaats van de aftrek, kiezen voor een bijdrage in de vorm van een korting op de factuur van de leverancier, die deze op zijn beurt kan terugkrijgen in de vorm van een fiscaal verrekenbaar tegoed dat kan worden overgedragen aan andere partijen, met inbegrip van banken en financiële tussenpersonen, of voor de omzetting in een fiscaal verrekenbaar tegoed. Met andere woorden: de banken nemen de schulden over die door de overheid worden vergoed.
De belastingkorting, de ecobonus en de sismabonus, wordt ook toegekend voor werken die worden uitgevoerd op tweede woningen.

Superbonus 110

Ik heb geprobeerd om alle berichten over de manier waarop deze subsidie moet gaan werken, te lezen (en te begrijpen). Mijn conclusie is, dat het zeker de moeite waard is om met een architect of aannemer te bekijken of je voor zo´n subsidie in aanmerking komt. In het oerwoud van regels en voorschriften is het bijna niet mogelijk voor een leek om dat zelf uit te zoeken, dus denk ik dat je het beste bij iemand gaat vragen die de regels kent.

Aan iedere regio hangt een ander prijskaartje in Italie

M. overlegt intussen met zijn klant of het ook zin heeft om voor zijn bedrijf in de Marche een project te maken, want ook commerciële gebouwen komen in aanmerking. Er wordt enorm veel werkgelegenheid gecreëerd, de financiering gaat grotendeels via de banken, zwart werken en corruptie is onmogelijk en het gaat vooral om energiebesparende projecten, zelfs het installeren van een elektrisch oplaadpunt voor auto´s valt er onder. Dat moet de ´geen cent naar het zuiden´ roepers toch tevreden kunnen stellen, of zie ik dat verkeerd?
Ze praten nog wat na over het verschil tussen de regio’s Marche en Abruzzo en ik hoor ik dat in Italië iedere regio andere bedragen hanteert voor bouwwerken, zelfs in twee naburende regio’s kunnen al verschillen worden gezien, zo is bijvoorbeeld in de Marche het puin (bouwafval) afvoeren heel wat duurder dan in Abruzzo!