Italië zoekt belastingtoerist
Italië zoekt belastingtoerist

De Italiaanse belastingdienst introduceert dit jaar een nieuwe inkomstenbelasting regel die ervoor moet zorgen dat meer miljonairs en biljonairs zich in Italië komen vestigen. Het is vooral zo opzienbarend omdat Italië een van de meest belasting onvriendelijke landen is in Europa.

Gewone mensen zoals ik betalen minstens 50% inkomstenbelasting per jaar voor het recht om in Italië te wonen. Ergens lijkt het me dus niet helemaal eerlijk.

De zogenaamde FLATTAX betreft mensen die Italië opgeven als eerste residentie en wordt pas interessant als je elders méér dan € 100.000 belasting per jaar moet betalen. De regel is ook van toepassing op gezinsleden die meeverhuizen waarvoor een extra € 25.000 zou moeten worden afgedragen per jaar. Het geldt trouwens ook voor Italianen die repatrieren na 9 jaar.

Een paar dagen geleden publiceerde de krant La Repubblica dit voornemen van de Belastingdienst (Agenzia delle Entrate) met vette koppen. Het zie er in eerste opzicht vrij eenvoudig uit maar wij wilden weten of het nu écht wel zo goed is als het klinkt. Het artikel heeft als bron de Agenzia delle Entrate opgegeven, wat in Italië de naam van de belastingdienst is. De details worden duidelijk uiteengezet op de website van de overheidsdienst. (Zie voor link hieronder).

La Repubblica vraagt zich af of deze nieuwe regel in het leven is geroepen om bankiers en andere vermogenden die door BREXIT het Verenigd Koninkrijk willen verlaten een interessant alternatief te bieden. Het betreft een regeling die voorlopig voor 1 jaar beschikbaar zou zijn en dient voor 30 september 2018 te worden aangevraagd. De belangrijkste regel waaraan gegadigden moeten voldoen is dat de persoon in kwestie minsten 9 van de laatste 10 jaar niet in Italië gevestigd is geweest.

Hoe werkt dit?

De belastingplichtige begint met aangifte te doen met betrekking tot de fiscale periode waarin ze als fiscale woonplaats Italië aangeven, uiteraard geldt dit ook voor familieleden. Op basis van deze informatie zal de belastingdienst uitmaken of je wel of niet van deze regeling gebruik kunt maken. Er is een procedure en deze is vrij gemakkelijk, het kan zelfs online en via de email.

Hoe kom je hiervoor in aanmerking?

  • Persoonlijke gegevens aanleveren, zoals een codice fiscale, als je dat niet hebt is het eenvoudig te verkrijgen bij elke belastingkantoor en een residentieel adres in Italië als je hier al een adres hebt.
  • Een bewijsstuk dat moet kunnen aantonen dat je géén residentie in Italië had in 9 van de 10 voorgaande jaren. Voor Nederland of België kan dit waarschijnlijk volstaan met een uittreksel van het bevolkingsregister.
  • Een bewijsstuk uit het land waar je voorheen gevestigd was dat daar inkomstenbelasting werd betaald.
  • Het invullen van een uitgebreide vragenlijst ter verificatie van de status van de aanvrager als belastingplichtige en of deze werkelijk aan alle vereisten voldoet.

Hoe zit het met familieleden?

De forfaitaire regeling kan worden uitgebreid tot een of meer familieleden die mee verhuizen naar Italië. In dit geval bedraagt de belasting € 25.000 voor ieder familielid.

Wanneer een aanvraag indienen?

De aanvraag zal moeten zijn ingevuld en ingestuurd voor het begin van het Italiaans fiscale jaar, zelfs al is de procedure nog niet geverifieerd door de Italiaanse belastingdienst. De regeling blijft daarna stilzwijgend jaar op jaar van kracht, in ieder geval 15 jaar vanaf de eerste aanvraag.

Wanneer betalen?

De FLATTAX dient in een jaarlijkse éénmalige betaling te worden overgedragen aan de Italiaanse belastingdienst. Bijgaand een link naar het bericht zoals het gepubliceerd staat op de website van de Italiaanse belastingdienst:Belangrijke adressen

Agenzia delle Entrate (Belastingdienst)
  Italië