Algemene voorwaarden

Versie 1 september 2016

Per 1 september 2012 hanteren wij onderstaande algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden Dolcevia.com Versie: 1 september 2016 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst en uitvoering van werkzaamheden door Dolcevia.com. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn voor Dolcevia.com alleen bindend indien en voor zover deze door Dolcevia.com uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 1. Gebruik Website